Categorii
Menu

GARANTIA DE CONFORMITATE

Garanţia de conformitate este garantia oferita de vanzator (Consolight), conform legislatiei in vigoare. Vanzatorul garanteaza ca produsul vandut este conform cu specificatiile cu care s-a angajat ca vinde produsul. Aceasta garantie este independenta de garantia tehnica/comerciala. Termenul de garanție legală de conformitate este de 2 ani și se calculează de la data livrării produsului.  Garantia de conformitate nu face obiectul defectiunilor tehnice survenite in urma functionarii produsului. Aceste defectiuni sunt acoperite de garantia tehnica.

Prezumția lipsei de conformitate presupune considerarea produsului ca fiind lipsit de calitate și performanță încă de la achiziționare. Astfel, orice lipsă de conformitate apărută într-un termen de 6 luni de la data livrării produsului se considerată a fi existat la momentul livrării.

Pentru a opera prezumția lipsei de conformitate este necesar ca vânzătorul să fie informat despre aceasta în termen de 2 luni de la data la care consumatorul a constatat-o, dar până la împlinirea termenului de 6 luni de la data livrării produsului.

În afara termenului de 6 luni, consumatorul poate uza de termenul de 2 luni în care trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de neconformitate (termen care curge de la data la care consumatorul a constat neconformitatea), până la împlinirea termenului de 2 ani. În acest caz, consumatorul trebuie să dovedească faptul că produsul a fost lipsit de conformitate la predare. În situația în care consumatorul nu anunță vânzătorul în cadrul acestui termen, acesta nu va mai putea solicita remedierea lipsei de conformitate.

Prezumția lipsei de conformitate nu poate fi invocată dacă este incompatibilă cu natura lipsei de conformitate: lipsa de conformitate este provocată de utilizarea incorectă a produsului de către consumator, instalarea/montarea incorecta de catre personal neautorizat, sau de uzura normală a produsului.

Perioada de timp stabilita pentru repararea / inlocuirea produsului este de maxim 15 zile calendaristice de la data returnarii produsului pentru remedierea lipsei de conformitate.

GARANTIA TEHNICA / COMERCIALA

Garantia tehnica este garantia oferita de producator si este diferita de garantia de conformitate. Garantia tehnica este cea care asigura repararea/inlocuirea produsului in caz de defectiuni tehnice de functionare. Conditiile si termenele de acordare a garantiilor pot varia in functie de producator si sunt stabilite in politicile comerciale ale fiecarui producator, la nivel national.

Perioada de timp stabilita pentru repararea/inlocuirea unui produs defect este de maxim 30 zile calendaristice de la data returnarii produsului pentru remedierea defectiunii. 

Consolight se obliga sa-i furnizeze consumatorului certificat de garantie (doar pentru produsele de folosinta indelungata) si manual de instructiuni/utilizare/instalare.